Miljöpolicy

Skatek arbetar med ständiga förbättringar av tjänster och produkter för att förebygga och minska negativ miljöpåverkan och behovet av bekämpningsmedel.

Alla anställda utför praktiskt miljöarbete genom att minimera och källsortera avfall, utnyttja energi så effektivt som möjligt samt ställa krav på leverantörer och samarbetspartners.

Vi följer miljölagstiftning, förordningar och andra krav från myndigheter, kunder och andra intressenter samt anpassar verksamheten för att uppnå satta miljömål.