Verksamhet

Vår verksamhet syftar till att förebygga och skydda vår livsmiljö från skadliga organismer och djur.

Inom livsmedelshygien arbetar vi aktivt i hela kedjan från brukad mark till slutkonsument.

Vi arbetar i regionen Götaland inom:

  • Skadedjurskontroll
  • Gasningar
  • Konsulttjänster
  • Desinfektion mikroorganismer
  • Provtagningar
  • Fågelsäkring
  • Hygientjänster
  • Utbildningar
  • Livsmedelshygien
  • Saneringar